ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

如果你今天的演唱会 是在声援罢工的双层窗推销员

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果你今天的演唱会 是在声援罢工的双层窗推销员-, *如果你今天的演唱会 是在声援罢工的双层窗推销员*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hell, yeah.[CN] 如果你今天的演唱会 是在声援罢工的双层窗推销员 Smell the Weakness (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 今天 演唱会 声援 罢工 双层 推销员

 


  

 
如果
 • (rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ) if; in case; in the event that [CE-DICT-Simplified]
 • (rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ) if; in case; in the event that [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
今天
 • (jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ) today; at the present; now [CE-DICT-Simplified]
 • (jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ) today; at the present; now [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
演唱会
 • (yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ) vocal recital or concert [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
声援
 • (せいえん) (n,vs) encouragement; cheering; support; (P) [EDICT]
 • (shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ) support (a cause) [CE-DICT-Simplified]
罢工
 • (bà gōng, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ) strike; go on strike [CE-DICT-Simplified]
双层
 • (shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ) double tier; double decker [CE-DICT-Simplified]
 • (まど) (n) window; (P) [EDICT]
 • (chuāng, ㄔㄨㄤ) shutter; window [CE-DICT-Simplified]
 • (chuāng, ㄔㄨㄤ) shutter; window [CE-DICT-Traditional]
推销员
 • (tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ) sales representative; salesperson [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top