ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

好調

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好調-, *好調*
Japanese-English: EDICT Dictionary
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Well begun is half done. [Proverb]滑り出しが好調なら事は半ば成就したのに等しい。
The nation's trade balance improved last year as exports were strong, while imports remained steady.昨年は輸出が好調の反面、輸入が落ち着いていたので貿易収支は改善した。
The Commerce Department reports retail sales rose seven-tenths of 1 percent last month mainly thanks to strong auto sales.商務省の報告によれば、先月の小売り販売は0.7%増加しましたが、これはもっぱら好調な自動車販売によるものです。
She's on a roll.彼女好調ですね。
"How are things going?" "Terrific. Income and profit are continuing to rise steadily."「調子はどう?」「絶好調だよ。着実に増収増益を続けているよ」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And my drop shot could use a serious tune-up.[CN] 我的扣球技朮需要好好調整一下 Pretty Little Picture (2004)
You started your investigation first.[CN] 你應該好好調查這案子 Black Belly of the Tarantula (1971)
I'm trying to find out.[CN] 打算現在開始好好調 Episode #1.7 (2014)
It's been great.[JA] 絶好調 The Hollars (2016)
Never fucking better, Pete.[JA] 元気か? 絶好調さ ピート Salesmen Are Like Vampires (2017)
At his new 201-pound weight class, Cam F. Awesome, he looks awesome.[JA] ヘビー級で試合に臨む オーサムは好調のようだ CounterPunch (2017)
That is a damn good start.[JA] 出だしは好調だな Something They Need (2017)
Sound check in 15.[CN] 15分鐘內做好調弦對音 Sound check in 15. Green Room (2015)
The Pentagon was in the middle of a charm offensive.[JA] 国防総省が絶好調のときです Imminent Risk (2017)
I feel great.[JA] 絶好調 The Hollars (2016)
I'm working the biggest case of my life.[JA] 今が人生で 絶好調なの Authentic Flirt (2015)
I'll train you to become a complete death metal bastard.[CN] 看來我得好好調教調教你這小子 Detroit Metal City (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
好調[こうちょう, kouchou] -gut, guenstig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top