ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

好喝吗

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好喝吗-, *好喝吗*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good?[CN] 好喝吗 The Blue Angel (1930)
- Was it really that good?[CN] 真的那么好喝吗? 美妙! Sunshine (1999)
Good?[CN] 好喝吗? Malicious (1973)
- Yes. You like that? - It's not bad.[CN] 好喝吗 Holy Man (1998)
It's all right?[CN] 好喝吗 It's all right? Roman Holiday (1953)
Is the coffee not good?[CN] 这咖啡不好喝吗 Dances with Wolves (1990)
Good?[CN] -好喝吗 The Blue Angel (1930)
"Did you say ""phew"", stranger?"[CN] 你刚刚说了不好喝吗 没错 Lemonade Joe (1964)
Had anything to drink today?[CN] 你有东西好喝吗 Men of Honor (2000)
Yes, I suppose it's true. What have we got here?[CN] 是的,我想是不回来了 有什么好喝吗 The Sound of Music (1965)
Water tastes great, doesn't it? I had a cramp.[CN] 水好喝吗 Episode #1.4 (2004)
Was it good brandy, Doctor?[CN] 医生.你觉得那白兰地好喝吗 One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top