ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

她是个好姑娘,虽然按照我的 [...] 点狂野,但是她非常活泼可爱

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -她是个好姑娘,虽然按照我的 [...] 点狂野,但是她非常活泼可爱-, *她是个好姑娘,虽然按照我的 [...] 点狂野,但是她非常活泼可爱*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was such a sweet girl. A little wild by my standards maybe, but live and let live, I say.[CN] 她是个好姑娘,虽然按照我的眼光来看 是有点狂野,但是她非常活泼可爱 The Naked City (1948)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (shì) () (hǎo)姑娘 (gū niang)虽然 (suī rán)按照 (àn zhào) () (de)眼光 (yǎn guāng)来看 (lái kàn) (shì)有点 (yǒu diǎn)狂野 (kuáng yě)但是 (dàn shì) ()非常 (fēi cháng)活泼可爱 ()

 


  

 
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (か;カ) (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [EDICT]
 • (gè, ㄍㄜˋ) individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [CE-DICT-Simplified]
 • (よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好)) (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [EDICT]
 • (こう) (pref) good [EDICT]
 • (hǎo, ㄏㄠˇ) good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [CE-DICT-Simplified]
 • (hào, ㄏㄠˋ) to be fond of [CE-DICT-Simplified]
 • (hǎo, ㄏㄠˇ) good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [CE-DICT-Traditional]
 • (hào, ㄏㄠˋ) to be fond of [CE-DICT-Traditional]
姑娘
 • (gū niang, ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙) girl [CE-DICT-Simplified]
 • (gū niang, ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙) girl [CE-DICT-Traditional]
虽然
 • (suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ) although; even though; even if [CE-DICT-Simplified]
按照
 • (àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ) according to; in accordance with; in the light of; on the basis of [CE-DICT-Simplified]
 • (àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ) according to; in accordance with; in the light of; on the basis of [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
眼光
 • (がんこう) (n) glint in eye; discernment [EDICT]
 • (yǎn guāng, ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ) vision [CE-DICT-Simplified]
 • (yǎn guāng, ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ) vision [CE-DICT-Traditional]
来看
 • (lái kàn, ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ) to come and see; to interpret a topic from a certain point of view [CE-DICT-Simplified]
有点
 • (yǒu diǎn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ) a little [CE-DICT-Simplified]
狂野
 • (kuáng yě, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄝˇ) coarse and wild [CE-DICT-Simplified]
 • (kuáng yě, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄝˇ) coarse and wild [CE-DICT-Traditional]
但是
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT-Traditional]
非常
 • (ひじょう) (n,adj-na,adj-no) (1) emergency; (adj-na,adj-no) (2) extraordinary; unusual; (P) [EDICT]
 • (fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ) unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional [CE-DICT-Simplified]
 • (fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ) unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top