ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

她召唤他 而且他跟着她 到荒野之上

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -她召唤他 而且他跟着她 到荒野之上-, *她召唤他 而且他跟着她 到荒野之上*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She calls him... and he follows her out onto the moor.[CN] 她召唤他 而且他跟着她 到荒野之上 Wuthering Heights (1939)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()召唤 (zhào huàn) () 而且 (ér qiě) ()跟着 (gēn zhe) () (dào)荒野 (huāng yě)之上 (zhī shàng)

 


  

 
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Traditional]
召唤
 • (zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ) beckon; call [CE-DICT-Simplified]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
而且
 • (ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ) not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore [CE-DICT-Simplified]
 • (ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ) not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore [CE-DICT-Traditional]
跟着
 • (gēn zhe, ㄍㄣ ㄓㄜ˙) follow after [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
荒野
 • (こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野)) (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) [EDICT]
 • (huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ) wilderness [CE-DICT-Simplified]
 • (huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ) wilderness [CE-DICT-Traditional]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top