ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

奖品

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奖品-, *奖品*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖品[jiǎng pǐn, ㄐㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] award; prize, #3,934 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait, your prize![CN] 等一下,你的奖品 Moonrise (1948)
Let's see who gets the prize tonight![CN] 让我们看看谁会得到今晚的奖品 My Name Is Nobody (1973)
These Lonely Heart slobs got the gimmies, and we've got plenty to give them from the advertisers.[CN] 让这些单身笨蛋得到他们想要的 我们的广告商提供了大量的奖品 Scandal Sheet (1952)
In short, I'm the bonus for the vase.[CN] 一句话,我是陶瓷附赠的奖品 La Collectionneuse (1967)
If I don't guess in three guesses this beautiful prize is yours absolutely free of charge.[CN] 如果三次机会我都没有猜对 这个漂亮的奖品就将完全免费属于你. When Strangers Marry (1944)
OK, here's the prize.[CN] 这是奖品. Beneath the Planet of the Apes (1970)
Worthless. I got it as a bonus.[CN] 不值钱,奖品来的 La Collectionneuse (1967)
Heavenly prizes![CN] 丰富的奖品 Stage Fright (1950)
Sweetheart, if the prize is you, I'm a ready teddy.[CN] 奖品如果是你 我绝无异议 American Graffiti (1973)
My prize.[CN] 我赢了的奖品 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
We didn't even stop for the prize.[CN] 连奖品也没拿就走了 On Her Majesty's Secret Service (1969)
You can win a lovely prize![CN] 你可以赢到可爱的奖品 Stage Fright (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top