ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

失陪了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -失陪了-, *失陪了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Excuse me, old chaps.[CN] 失陪了伙计们 Cavalcade (1933)
Excuse me.[CN] 失陪了 Midsummer's Equation (2013)
If you will excuse me, this is where my patient comes aboard. Excuse me.[CN] 我有位病人要上车 失陪了 The Lady Vanishes (1938)
Excuse me. I must go now.[CN] -失陪了,我得走了 Paisan (1946)
If you will excuse me, messieurs, it's time i returned to my guests.[CN] 失陪了,先生们 我得去招呼客人了 The Mask of Dimitrios (1944)
Rhett![CN] 谢谢,失陪了,各位 Gone with the Wind (1939)
If you're not continuing the lesson, I'd like to be excused.[CN] 若不继续上课 我就先失陪了 Gaslight (1944)
Excuse me.[CN] 失陪了 Episode #3.3 (2008)
So if you'll excuse me, we'll be leaving.[CN] 我已经尽力去写了 各位失陪了,我们先走一步 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Two cars, I think. Excuse me.[CN] 我猜是两架失陪了 Saboteur (1942)
-Excuse me.[CN] -失陪了 It's a Wonderful Life (1946)
I hope you will find your friend. Excuse me.[CN] 我希望你早点找到你的同伴 失陪了 The Lady Vanishes (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top