ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天長地久

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天長地久-, *天長地久*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天长地久[tiān cháng dì jiǔ, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, / ] (saying) as eternal and unchanging as the universe, #19,892 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天長地久[てんちょうちきゅう, tenchouchikyuu] (n) coeval with heaven and earth [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was talking to him about love everlasting...[CN] 我跟兒子講到 「不在乎天長地久,只在乎... Always on My Mind (1993)
Ms. Simone begins production on her new film today--[CN] 西蒙妮小姐今天開始拍攝她的新片 〈天長地久 S1m0ne (2002)
Yeah, web site interviews, no problem.[CN] 我相信人們會喜歡《天長地久 S1m0ne (2002)
At long last love has arrived And I thank God I'm alive[CN] 這天長地久的愛,感謝主我仍活著 The Deer Hunter (1978)
The ritual, which we are, make all lovers when asked at the great lady, to their love was strong and eternal.[CN] 情人在這裏對公主許願 但願愛情天長地久 The Sisters (1969)
I think people are gonna love "Eternity Forever."[CN] 《天長地久》是我最好的影片 S1m0ne (2002)
At long last love has arrived[CN] 這天長地久的愛... The Deer Hunter (1978)
You can't--[CN] 我雖然沒讀過《天長地久》, 不過... S1m0ne (2002)
- Okay.[CN] 我們拿到了 《天長地久》的追蹤號碼 S1m0ne (2002)
No, I don't think he put on weight. Anyway, listen.[CN] 總之,聽好 你認為他適合演《天長地久》嗎? S1m0ne (2002)
Viktor, we simply have to discuss[CN] 維克多, 我們必須討論一下"天長地久" S1m0ne (2002)
I just want to say I am delighted to have such a wonderful cast assembled here for "Eternity Forever."[CN] 聚集在這裡 參加《天長地久》的拍攝 S1m0ne (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top