ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天窗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天窗-, *天窗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天窗[tiān chuāng, ㄊㄧㄢ ㄔㄨㄤ, ] hatchway; skylight; sun roof, #22,513 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Not so much noise on the companion wing. - Aye, aye, sir.[CN] 別在甲板天窗這邊弄那麼大聲響 是長官 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
As if whimpering and afraid.[CN] 在天窗 The Virgin Spring (1960)
Let's get a little light on the subject.[CN] 我们打开天窗说亮话 Rebel Without a Cause (1955)
And my skylight's still broken.[CN] 我的天窗还没修好 Wait Until Dark (1967)
- I try to speak frankly.[CN] - 我喜欢打开天窗 For Whom the Bell Tolls (1943)
-Leave the hotel, scuttle — an old German custom.[CN] -从酒店的那个老式德国天窗 Night Train to Munich (1940)
From the skylight, but how did he reach the ground?[CN] 从天窗出来,但他怎么到地上? His Girl Friday (1940)
Nobody knows where he got the gun. He got out through the skylight.[CN] 不知道他从哪拿到的枪 他穿过天窗逃跑的 His Girl Friday (1940)
At ten o'clock, I was under the skylight.[CN] 十点钟,我站在天窗 A Man Escaped (1956)
With a trap door. I designed it and ran it off this morning.[CN] 底下开个天窗,我设计的 今天早上将它赶工出来 Sabrina (1954)
-We'll start with, who are you?[CN] 打开天窗说亮话,你是谁? Wait Until Dark (1967)
[Denson] Townside windows and skylights open tonightl[CN] 宿舍窗戶和天窗今晚都有開! If.... (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top