ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天气

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天气-, *天气*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天气[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
天气预报[tiān qì yù bào, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ ㄩˋ ㄅㄠˋ, / ] weather forecast, #13,526 [Add to Longdo]
沙尘天气[shā chén tiān qì, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] spring sandstorms (common in N China) [Add to Longdo]
融雪天气[róng xuě tiān qì, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] a thaw [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By golly, I would hate to be on this old tub in rough weather.[CN] 老天 我讨厌在这种糟糕的天气掌舵 The Long Voyage Home (1940)
How beautiful the day is.[CN] 今天天气是多麽的美丽 Wuthering Heights (1939)
Lovely. We've had a lot of nice weather lately.[CN] 没错,是很好 最近天气真不错 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Stuck in the desert for two months, and was it hot![CN] 困在沙漠里两个月 而且天气非常的热! The Mummy (1932)
Suffering Moses! It's colder than kittens up there.[CN] 天气真糟糕 这儿比厨房那边还冷 The Long Voyage Home (1940)
I hope the weather's like this in Manchester.[CN] 但愿曼彻斯特的天气也像这儿一样 The Lady Vanishes (1938)
Nice day out... Nice night, wasn't it...[CN] 今天天气真好... Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But I'm warning you, don't try telling me some sob story about the fog, your troubles and your problems.[CN] 这儿没有雾 一直都是好天气 Port of Shadows (1938)
Oh, it's nothing but dirty weather this whole voyage.[CN] 都是糟糕的天气 The Long Voyage Home (1940)
" In all kinds of weather " " If it sleets, if it snows "[CN] 不管前路会遇到什么天气 The Blue Angel (1930)
Where are you going to in such weather?[CN] 这种天气,您去哪? Baltic Deputy (1937)
They made me get them a rope and a blanket, on a night like this.[CN] 今天这种天气 他们还要我给他们一条绳子和一张毛毯 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top