ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大葱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大葱-, *大葱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大葱[dà cōng, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄥ, / ] onions, #27,403 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boss, you should eat some garlic, good for you[CN] 老板你应该吃点大葱, 壮阳 Lost on Journey (2010)
Anyway, I think I'd be a great class president, so, uh... who wants to eat "chimini-changas'"next year?[CN] 总而言之 我会是一个优秀的学生会主席, 所以... 明年有谁想吃大葱玉米饼? Napoleon Dynamite (2004)
Just one leek.[CN] 你好 我拿个大葱 Le Chef (2012)
Oh, not since the divorce was finalized.[CN] 哦,大葱离婚手续办完 Robert's Divorce (2000)
Garlic and Onion![CN] 蒜头大葱 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Leeks and tuna cans.[CN] 大葱 金枪鱼罐头 Steal My Heart (2013)
Eat eat eat, all the garlic is yours[CN] 吃吧吃吧, 所有大葱都是你的啊 Lost on Journey (2010)
Oh, my God![CN] 韭菜炒大葱 Contracted (2013)
Do you have scallions?[CN] 有大葱吗? Waikiki Brothers (2001)
Garlic Onion, just wait a moment[CN] 蒜头、大葱,等一等 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Your husband would have more fun hugging Onion and Garlic back in the village hall[CN] 你老公抱着你呀 还不如抱着蒜头大葱更过瘾呢 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Eat... eat the garlic then the chicken[CN] 吃... 吃完大葱吃鸡 Lost on Journey (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top