Search result for

大约多达几千个离心机遭到破坏

(1 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大约多达几千个离心机遭到破坏-, *大约多达几千个离心机遭到破坏*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wouldn't be surprised if their program got delayed by the one year.[CN] 大约多达几千个离心机遭到破坏 Zero Days (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

大约 (dà yuē)多达 (duō dá)几千个 (jǐ qiān gè)离心机 (lí xīn jī)遭到 (zāo dào)破坏 (pò huài)

 


  

 
大约
  • (dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ) approximately; about [CE-DICT-Simplified]
多达
  • (duō dá, ㄉㄨㄛ ㄉㄚˊ) up to; no less than; as much as [CE-DICT-Simplified]
离心机
  • (lí xīn jī, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧ) centrifuge [CE-DICT-Simplified]
遭到
  • (zāo dào, ㄗㄠ ㄉㄠˋ) suffer; meet with (sth unfortunate) [CE-DICT-Simplified]
  • (zāo dào, ㄗㄠ ㄉㄠˋ) suffer; meet with (sth unfortunate) [CE-DICT-Traditional]
破坏
  • (pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ) wreck; break; destroy [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top