ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大破

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大破-, *大破*
Japanese-English: EDICT Dictionary
大破[たいは, taiha] (n,vs) serious damage; drubbing; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She s just as likely to decide to finish us off.[CN] 我们昨晚定大大破坏了庆功宴 55 Days at Peking (1963)
The last thing Pre said to me was that the next time he'd run three miles he'd do it in 12 minutes and 36 seconds beating the world record by 12 seconds.[CN] Pre最后对我说的是... ...他要跑3英里赛... ...用12分36秒来大破纪录... Without Limits (1998)
The room was a wreck.[JA] 部屋には、大破した。 The Hangover (2009)
Beat down plum blossom trap.[CN] 大破梅花桩 Kung Fu Invaders (1974)
Whenever reality plays havoc with my games,[CN] 无论什么时候我的拍摄中发生大破 The Making of Fanny and Alexander (1984)
A mechanical soldier with vast destructive power.[CN] 这是一个 具有强大破坏力的机器士兵 Castle in the Sky (1986)
Three tanks are severely damaged, and two others are crippled, over.[JA] なお現在までの被害状況としては 大破3 中破2 送れ! Shin Godzilla (2016)
You're quite right. They're far more likely to wreak havoc right here on us.[JA] 全く、あなたは正しい だが我々には、その大破壊に責任がある Shutter Island (2010)
The damage?[CN] 大破坏? Immortal Beloved (1994)
I can remember only the damage.[CN] 我只记得他的那次大破坏。 Immortal Beloved (1994)
Apparently Andromeda hasn't turned lethal again.[CN] 看来人间大浩劫 没有造成什麽大破 The Andromeda Strain (1971)
It must've cost you a fortune.[CN] 这一定让你大大破费了. Small Time Crooks (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top