ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大日如来

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大日如来-, *大日如来*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大日如来[Dà rì rú lái, ㄉㄚˋ ㄖˋ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] Vairocana, Buddha of supreme enlightenment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buddha Vairochana.[CN] 大日如来 The Tibetan Book of the Dead: The Great Liberation (1994)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

大日 如来

 


  

 
大日
  • (だいにち) (n) Mahavairocana (Tathagata); Great Sun; Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism [EDICT]
如来
  • (にょらい) (n) Tathagata; perfected one (suffix of high-ranking Buddhist deities) [EDICT]
  • (rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ) tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top