ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大口

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大口-, *大口*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大口[dà kǒu jìng, ㄉㄚˋ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] large caliber [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大口[おおぐち(P);おおくち, ooguchi (P); ookuchi] (n,adj-no) (1) big mouth; (2) boastful speech; tall talk; (3) (ant [Add to Longdo]
大口をたたく[おおぐちをたたく, ooguchiwotataku] (exp,v5k) to brag [Add to Longdo]
大口バス[おおくちバス;おおぐちバス;オオクチバス;オオグチバス, ookuchi basu ; ooguchi basu ; ookuchibasu ; ooguchibasu] (n) (See ブラックバス) largemouth bass (Micropterus salmoides); bigmouth bass [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Great talkers are little doers.大口叩きは何もできない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hector, I ordered three Islamic 13th-century, perforated pottery bowls and six beakers.[CN] 赫克特 我订了三件13世纪伊斯兰穿孔陶碗 以及六个大口 Murder on the Orient Express (1974)
He always did have a big mouth. Freakin' tweaker.[JA] そいつはいつも大口をたたく ひどい中毒患者だ I Am Wrath (2016)
He brushes the dirt on him real nice... and then... swallows the birdie down in one gulp![CN] 它非常细心地擦掉它身上的污物 然后 一大口就把小鸟吞下去 My Name Is Nobody (1973)
I sat yawning for hours from being short of breath.[CN] 用很长时间大口喘气 Through a Glass Darkly (1961)
I love to see her under my tongue, I love to have her slit in my mouth![CN] 我喜欢看到她投降在我的舌下 我喜欢大口亲她的小穴! Education of the Baroness (1977)
No, but we came up with this valve that was almost a big deal.[JA] けど 我々はこの大口取引に なりそうなバルブに辿り着いたんですよ No Escape (2015)
And then i opened my big, fat mouth. some men run towards the fight.[JA] だから私は 大口を叩いたの 何人かは 戦火に飛び込んだ The Flag House (2017)
That was a big policy.[JA] 大口の契約だったんだ。 Who Shaves the Barber? (2014)
From a large-bore needle?[JA] - 大口径針から? The Cold in the Case (2014)
"And six beakers, stop."[CN] 以及六个大口杯 句号 Murder on the Orient Express (1974)
They placed before me a mug, the only one like it in the world.[CN] 他们在我面前放一大口杯 世上绝无仅有的一个 Case for a Rookie Hangman (1970)
- You imagined me to be a sea monster with a hundred eyes and a cavernous mouth.[CN] 你想象我是个海怪 一百只眼 血盆大口 Amuck (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top