ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大丈夫だよ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大丈夫だよ-, *大丈夫だよ*
Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mark is the salt of the earth so he can be trusted with a secret.マークは立派な人だから内密のことを話しても大丈夫だよ
As long as we love each other, we'll be all right.愛さえあれば僕らは大丈夫だよ。 [M]
He's a man of his word, so you can count on him.彼は約束を守る人間だから、頼りにして大丈夫だよ
Lady luck is smiling on me, and I'll be fine.僕は運がいいから大丈夫だよ。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's okay.[JA] 大丈夫だよ Straw Dogs (1971)
I'm all right.[JA] 大丈夫だよ Star Wars: A New Hope (1977)
It's all right. It's all right.[JA] 大丈夫だよ Someone's Watching Me! (1978)
Everything's going to be all right.[JA] 大丈夫だよ The Evil Dead (1981)
Don't worry, Jean-Pierre. That's what they want you to do.[JA] 大丈夫だよ、ジャンーピエール 彼らだって君に運転して欲しいんだから Grand Prix (1966)
He/she calms down, friend, calms down.[JA] 大丈夫だよ じいさん 大丈夫... Scarlet Street (1945)
Calm down. Everything will be all right.[JA] 落ち着いてろ 大丈夫だよ The Mirror (1975)
- Okay.[JA] - 大丈夫だよ Grand Prix (1966)
It's all right, Pa.[JA] 大丈夫だよ 親父 Straw Dogs (1971)
Pretty good, Joe, she's had time to get over the shock.[JA] 大丈夫だよ ショックから立ち直ってる Kansas City Confidential (1952)
He'll be all right.[JA] あいつなら大丈夫だよ Star Wars: A New Hope (1977)
I guess if you have a signed document in your possession, you can't go wrong.[JA] だったらきっと信じて 大丈夫だよ It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top