ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

夜校

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夜校-, *夜校*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜校[yè xiào, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄠˋ, ] evening school; night school, #29,212 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said I might as well go to evening classes, plumbing and carpentry.[CN] 我说我还是去上夜校 学管子工和木工 I said I might as well go to evening classes, plumbing and carpentry. Lunch Hour (1963)
Monika, I'm going to start night school.[CN] 莫妮卡 我准备上夜校 Summer with Monika (1953)
Young teacher. She'll teach in the evening school[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}年轻的老师,马上就要在夜校教书 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
An evening school for the working youth.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}给青工们办的夜校 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
Section Chief.[CN] 我虽然只是夜校出身 Ikiru (1952)
More or less.[CN] 差不多 我上夜校 Suzanne's Career (1963)
And he studied nights, too, didn't he?[CN] 他也是上的夜校,对吧? Bordertown (1935)
I see her teaching day classes while he teaches night school.[CN] 现在我仿佛见到她白天教书 而他却在夜校任职 Sunset Boulevard (1950)
Wait and see when I finish school.[CN] 等我从夜校毕业就好了 Summer with Monika (1953)
And members of the graduating class Of the Pacific Night Law School, Whom it has been my duty and pleasure[CN] 及所有太平洋法律夜校 毕业班的同学们 它是我的责任和荣幸 Bordertown (1935)
I studied in the evening school[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}我当时是在夜校学习 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
I might go to night school.[CN] 我可能去夜校 Il Posto (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top