ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

多产

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多产-, *多产*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多产[duō chǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄢˇ, / ] prolific; fertile; high yield [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a king egg. That's a fertile male.[CN] 那是皇卵,非常多产的雄性 Mimic: Sentinel (2003)
Mangbatu women paint their cheeks as signs of fertility.[CN] 土著妇女在脸上画油彩 表示多产 Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
The polar seas in summer are the most productive on the planet and the whales gorge themselves round the clock.[CN] 夏季的极地海域是地球上最多产的 鲸鱼昼夜不停地在此进食 The Shallow Seas (2006)
I'm from Home Equipment Company over on Summer and we have a lot of products...[CN] 我是家庭用品公司来的 我们有很多产 Walk the Line (2005)
Within days, on the orders of Viviane... ..I was on my way to take part in the fertility rites known... ..as the Beltane feast... ..the ceremony she called "the great marriage".[CN] 几天后我奉薇薇安之命... ...动身前往参加多产的仪式... ...贝拉坦节庆... The Mists of Avalon (2001)
Well, it's against the law to have a fertile queen... because we'd be overrun with babies.[CN] 这样说吧, 拥有一个多产的女王 会因为生下过多的小孩... 而违反生存法则的. Mimic 2 (2001)
- Your biggest ever.[CN] 是你最多产的一年 Days of Heaven (1978)
You're obliged to keep her a whole lifetime... even when she's grown old and perhaps a trifle unproductive.[CN] 即使变老了也要生命充满 乐趣多产 Burn! (1969)
Josh, please. He's taken our minds at their most fecund point.[CN] 乔什 求你 他让我们的思绪 进入它们最丰富多产的时刻 Clueless (1995)
Our women used to be prolific, but I'm the only now.[CN] 我们七个里面,我是唯一多产的 其他人都不行 Being Two Isn't Easy (1962)
I'm gonna need a lot of real estate down the mountain, so I've gotta blow the competition away.[CN] 我要在山下开办很多产业 所以必须把竞争对手都"吹走" Hoodwinked! (2005)
A fertile male could establish a new colony.[CN] 这种多产的雄性随时能产生出新生物群体 Mimic: Sentinel (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top