Search result for

外耳反应正常 感觉怎样?

(1 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外耳反应正常 感觉怎样?-, *外耳反应正常 感觉怎样?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pinna response normal. How you feeling, Jake?[CN] 外耳反应正常 感觉怎样? Avatar (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

外耳 (wài ěr)反应 (fǎn yìng)正常 (zhèng cháng) 感觉 (gǎn jué)怎样 (zěn yàng)

 


  

 
外耳
 • (がいじ) (n) external ear; concha [EDICT]
 • (wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ) outer ear [CE-DICT-Simplified]
 • (wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ) outer ear [CE-DICT-Traditional]
反应
 • (fǎn yìng, ㄈㄢˇ ˋ) to react; to respond; reaction; response; reply; chemical reaction [CE-DICT-Simplified]
正常
 • (せいじょう) (adj-na,n,adj-no) (ant [EDICT]
 • (zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ) regular; normal; ordinary [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ) regular; normal; ordinary [CE-DICT-Traditional]
感觉
 • (gǎn jué, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ) to feel; to become aware of; feeling; sense; perception [CE-DICT-Simplified]
怎样
 • (zěn yàng, ㄗㄣˇ ㄧㄤˋ) how; why [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top