ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

報奨

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -報奨-, *報奨*
Japanese-English: EDICT Dictionary
報奨[ほうしょう, houshou] (n,vs) bonus; bounty; reward; compensation [Add to Longdo]
報奨金(P);褒奨金[ほうしょうきん, houshoukin] (n) cash bonus; reward; bounty; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She asked for $5 million and a flight to Detroit.[JA] 報奨金$500万を得て デトロイトへ行きたいと Beirut Is Back (2012)
We have received bounties from heaven.[JA] 天国から報奨金を もらった Parker (2013)
We'll find you accommodations more suited to your name and as a reward for your accomplishments during the battle of Blackwater Bay.[JA] ブラックウォーターの戦いにおける お前の実績に対する報奨と お前の名に相応しい席を用意する Valar Dohaeris (2013)
If a floor guy comes up with an idea that saves costs or speeds the line he gets a bonus.[JA] 報奨金を出してた 5万ドルのボーナスだ Carnelian, Inc. (2009)
In fact, we're willing to pay out as much as 25%/o of the money as a reward.[JA] 損害額の25%を 報奨金として出すつもりだ Kansas City Confidential (1952)
Just take the bounty off Whistler.[JA] ウイスラーの)報奨をなしにしてくれないか? . Fire/Water (2007)
I don't need an incentive, Sebastian.[JA] 報奨金は要らない セバスチャン The Blind Banker (2010)
And would double his last offer.[JA] 最後の申し出では報奨金を倍にすると言ったはずです Up (2009)
And as my reward, I was trundled off to some dark little cell.[JA] そして私への報奨として 私は薄暗い牢屋に閉じ込められた Valar Dohaeris (2013)
You any idea how much reward this will bring in?[JA] 報奨金がいくらか 知ってるか? Kansas City Confidential (1952)
Scott, if anybody deserves a reward, it's him.[JA] スコット 報奨金の資格があるのは... こいつだ Kansas City Confidential (1952)
Sure, like only a cop would know you couldn't use $1, 200,000 in hot cash, but you could trade it in for a nice clean reward.[JA] 120万ドルの現金は 使えないが... 報奨金にロンダリングする手を サツなら知ってる Kansas City Confidential (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top