ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

培育

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -培育-, *培育*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培育[péi yù, ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] to train; to breed, #4,197 [Add to Longdo]
森林培育[sēn lín péi yù, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] forestry; silviculture [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's out of habit.[CN] 我现在正在一间 专业芭蕾舞者培育中心 Shall We Pas de Deux? (2016)
Millions of GM pigs are already lining up in front of slaughterhouses.[CN] 玉子就是在这个实验室里培育的 她所谓的妈妈也是如此 Okja (2017)
People stopped eating real beef 'cause that vat-grown stuff was so cheap.[CN] 人们不再吃真正的牛肉 People stopped eating real beef 因为人工培育的那些东西都很便宜 'cause that vat -grown stuff was so cheap. Fiddler's Neck (2015)
Even now, I continue to puzzle over Olivia's actions, hers and, maybe even more so, mine.[CN] 并想弄明白我客服那些道德的 毫无价值的努力是如何培育出 更多的误解 甚至是悲剧 Indignation (2016)
Dr. Johnny Wilcox![CN] 其中一位当地农民将培育出 最巨型、最漂亮、最特别的猪 Okja (2017)
Get up, boy. Get up, boy![CN] 培育你们自己的变种人 Logan (2017)
Yes.[CN] 我们只培育他们要的虫子 The Midges (2017)
And then harvesting them and then 3D printing a scaffold.[CN] 他们培育升级供体干细胞 They culture donor stem cells... Doctor Strange (2016)
-Yes, so pure and innocent.[CN] 我现在正在一间 专业芭蕾舞者培育中心 持续练习 希望能进步 First Dip in the Pool (2016)
My top scientists in the Mirando branch offices will be on hand to offer whatever support is required.[CN] 现在我们已经通过 非强迫性的自然配种 成功培育出26头奇迹小猪 Okja (2017)
I-it's not that many. It's... it's complicated.[CN] 他们只是联系我们 为他们培育小麦红吸浆虫 The Midges (2017)
Because genetic mutation is too dangerous,[CN] 这里也是培育出玉子的地方 Okja (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top