ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

培植

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -培植-, *培植*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培植[péi zhí, ㄆㄟˊ ㄓˊ, ] to cultivate; to train, #19,828 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel unable to nurture the artistic temperament or virtuosity of Mr. Klemmer.[CN] 坦白说 我没有能力培植 甘先生这种天马行空的艺术家 The Piano Teacher (2001)
I can clean off the tumor ex vivo, you can work on the vascular supply in the cavity.[CN] 我可以在體外培植下分離出腫瘤 你可以在腹腔內結紮營養血管 Push (2010)
The x-5 is a new biological weapon. A man-made virus.[CN] -5是由人工培植的细菌 制成的一种新生化武器 Beavis and Butt-Head Do America (1996)
Strawberries grown in greenhouses taste better now[CN] 温室培植的草莓现在是越来越好吃了 Wanee & Junah (2001)
A breeding ground.[CN] 是培植 The Crimson Rivers (2000)
grown for the cyborgs.[CN] 都是为电脑人培植 The Terminator (1984)
We have the bug growing. We isolated most of the proteins.[CN] 我们已培植了病毒 Outbreak (1995)
We take some living hair follicles from the patients skin, and then we take a small sample of skin from the head, through implants it's possible for new hair to grow.[CN] 从患者的皮下取几个活性毛囊 再取一小块头皮 经过培植新头发就可以再生了 Shuang shi ji (2008)
Madam Sprout has a very healthy growth of Mandrake.[CN] 就我所知 斯普劳特夫人培植了曼德拉草 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Because they're the first that are planted and eaten at once, because in a month and a half they're already grown.[CN] 因为市场比较大 我们就在夏天也培植它 只是种植起来比较麻烦 Four Adventures of Reinette and Mirabelle (1987)
He'll take care of you.[CN] 他會培植 The Last Princess of Manchuria (1990)
Even the modern inventions of science... are used to cultivate immorality.[CN] yepp626 甚至是现代的科学发明 都是培植不道德的温床 Kinsey (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top