ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

執念深い

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -執念深い-, *執念深い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執念深いから気をつけた方がいいよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isabel is a vindictive woman.[JA] イザベルは 執念深い女性よ The Man Under the Hood (2014)
Women can be vengeful when they're not on your side.[JA] 女は敵にすると執念深い I Saw the Light (2015)
You are really a clumsy flatterer filled with severe grudge[JA] お前はホントに気が利かないんだから 夫人は千歳以上で執念深いのよ The Monkey King 2 (2016)
They are very persistent creatures.[JA] とても執念深い動物です The Forge (2004)
You have a vindictive screwball who's about to ruin your life.[JA] 君の人生を破壊しようする 執念深い変人がいるんだ Fire and Brimstone (2013)
He is a vindictive bastard.[JA] 執念深い奴だ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
Ravens are very vindictive. They don't forget.[JA] カラスは執念深い 忘れない Opera (1987)
It's pretty compelling, too.[JA] 執念深いくらいね Second Last (2013)
People around here don't shake and make up.[JA] この町の連中は 執念深い Homefront (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top