ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

城隍

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -城隍-, *城隍*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城隍[Chéng Huáng, ㄔㄥˊ ㄏㄨㄤˊ, ] Shing Wong (deity in Chinese mythology), #57,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
城隍[じょうこう, joukou] (n) (1) (obsc) castle and moat; castle's moat; (2) City God (Taoist guardian god of a city) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Chenghuang temple[CN] 在我必经之路城隍 Legendary Weapons of China (1982)
The best-value emeralds are in Temple Market.[CN] 你要买翡翠,叫洪老爷到城隍庙去买便宜点 Flowers of Shanghai (1998)
The board in front of the City Temple, does he post the orders himself?[CN] 还是城隍庙的布告栏 他自己去贴的吗 The Message (2009)
It must be cheaper at Temple Market.[CN] 比城隍庙贵点 Flowers of Shanghai (1998)
She says they get their orders from a message board, in front of the city temple.[CN] 他们每次行动之前 都会有人在城隍庙前的告示栏 分别给他们贴发指令 The Message (2009)
Did you shut down Fan Ha's gambling stall at the temple?[CN] 城隍庙范哈儿那个赌档,是你挑的? The Last Tycoon (2012)
Report duty in the temple tomorrow[CN] 明天到城隍庙报到 King of Beggars (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top