ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

埃德蒙顿

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -埃德蒙顿-, *埃德蒙顿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃德蒙顿[Āi dé méng dùn, ㄞ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, #119,511 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which means you hate the Edmonton Oilers, which is why you destroyed the Wayne Gretzky head shot![CN] 也就是说你讨厌埃德蒙顿油人队 所以你就毁了Wayne Gretzky的照片! Mom and Dad (2013)
Philly on the 12th or Edmonton on the 27th?[CN] 12号费城飞人 还是27号埃德蒙顿油人 {\3cH202020}Philly on the 12th or Edmonton on the 27th? Aunt Ginger (2011)
Studied at Marlborough public school, then went on to St Edmund Hall, Oxford.[CN] 在马尔巴罗公学上学, 然后去了牛津的圣埃德蒙顿学院, Gently with Class (2012)
It's like Edmonton, minus the arts and culture.[CN] 我不喜欢 它充其量就算个 少了艺术和文化的埃德蒙顿 Something Old (2013)
First one-- the gecko.[CN] 首先埃德蒙顿 壁虎。 Believe Me (2014)
In Edmonton.[CN] 在埃德蒙顿 In Edmonton. Episode #1.3 (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top