ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

坦然

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坦然-, *坦然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed, #9,847 [Add to Longdo]
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄐㄩˋ, / ] remain calm and undaunted [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told the padre the truth. I like it here.[CN] 我坦然对随军牧师说我喜欢这里 Platoon (1986)
You take it so easily? So what?[CN] 你能坦然接受嗎? Family Nest (1977)
What if we do something we can't take back?[CN] 我们就不能坦然接受这个意外 然后把它当成惊喜吗 Scenes from a Marriage (1973)
Whichever way it is, the important thing is to face the situation squarely and recognize that this man you think you're in love with is no more to you than a mother substitute.[CN] 不管哪样 重要的是坦然面对... ... 意识到你觉得你爱上的男人... Sex and the Single Girl (1964)
Well, at least you're taking it lying down.[CN] 至少你能够坦然面对 Singin' in the Rain (1952)
I feel such tenderness for you.[CN] 我现在过得比以前真诚而坦然 Scenes from a Marriage (1973)
Nor am I ashamed of the feelings I related. They were natural.[CN] 我敢坦然说出我的想法 因为这些想法自然而正当 Episode #1.3 (1995)
But he just totally, flatly, accepted that this was what was going to happen to him.[CN] 但他不同 他就那么完全坦然地接受了 接受了即将发生的事情 A Brief History of Time (1991)
Wouldn't you say that more ill has been done from love than from abomination?[CN] 难道比坦然而做更恶劣 Five Easy Pieces (1970)
It's those people who feel comfortable enjoying, understanding and exploring sex that tend to have the most fun with their clothes off.[CN] 那些能坦然享受 体会及探索性爱的人们 往往会在褪去衣衫后享受到极大乐趣 The Lovers' Guide (1991)
Be calm. Be cool. Be collected.[CN] 冷静,镇静,要坦然 Superman III (1983)
"Delicate.[CN] 坦然 Mulan (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top