ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

坚定性

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坚定性-, *坚定性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness; steadfastness, #45,461 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Substance sets, hardens, independently.[CN] 实质上,给坚定性 和厚度。 Vendetta (2013)
you just don't seem to have the... stability we'd prefer in a husband for our Amy.[CN] 你似乎不具备我们所希望Amy 的丈夫应该具有的那种坚定性 Just a Formality (2003)
Can I place your order today?[CN] 我可以给坚定性 今天订购? Birdemic: Shock and Terror (2010)
The credit belongs to Truman and Adenauer and to steadfastness over a period of 40 years.[CN] 信贷属于 杜鲁门和阿登纳 和坚定性 过了一段40年。 The Unknown Known (2013)
Some firmness achieved much in this life.[CN] 有些坚定性 这辈子取得了很大成就。 Boyhood (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top