ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

坏胚子

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坏胚子-, *坏胚子*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a real mixer.[CN] -他让你担心 -他 他就是个坏胚子 捣蛋鬼 A Hard Day's Night (1964)
The fate of the planet is in the hands... of a bunch of retards I wouldn't trust with a potato gun.[CN] 现在却得靠一群靠不住的坏胚子来拯救地球 Armageddon (1998)
"Born bad"[CN] 天生的 坏胚子 Natural Born Killers (1994)
The foul fiend! He shall be discovered and made to marry her![CN] 这坏胚子 一定要找到他逼他娶她 Episode #1.5 (1995)
The love I bear thee can afford no better term than this. Thou art a villain![CN] 我对你的感觉只能这么表达 你是个坏胚子! Romeo + Juliet (1996)
Villain am I none.[CN] 但我不是坏胚子 Romeo + Juliet (1996)
"It's such a sin[CN] 坏胚子 是个罪恶 Natural Born Killers (1994)
My child is not cursed![CN] 不 我的孩子不是坏胚子 Like Water for Chocolate (1992)
You've dragged my family name through the mud from my ancestors down to that cursed child in your womb![CN] 你背弃了我们全家的名望 从我的祖先算起 一直到你肚子里要出生的坏胚子 Like Water for Chocolate (1992)
"Born bad"[CN] 坏胚子 Natural Born Killers (1994)
He's a cad[CN] 坏胚子 Lady and the Tramp (1955)
You were born evil.[CN] 你这坏胚子 Haunted (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top