Search result for

地面核爆炸

(1 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地面核爆炸-, *地面核爆炸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地面核爆炸[dì miàn hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] surface nuclear explosion [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

地面 (dì miàn)核爆炸 (hé bào zhà)

 


  

 
地面
  • (じめん) (n,adj-no) ground; earth\'s surface; (P) [EDICT]
  • (dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ) floor; ground; surface [CE-DICT-Simplified]
  • (dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ) floor; ground; surface [CE-DICT-Traditional]
核爆炸
  • (hé bào zhà, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ) nuclear explosion [CE-DICT-Simplified]
  • (hé bào zhà, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ) nuclear explosion [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top