ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

地图

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地图-, *地图*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地图[dì tú, ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] map, #5,018 [Add to Longdo]
世界地图[shì jiè dì tú, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] world map [Add to Longdo]
地图[dà dì tú, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] atlas [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To reunite in worlds we've yet to map[JA] 300)blur2}在地图之外 Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
Very hard. I not find Corsica on map.[CN] 非常远 我在地图上找不到科西嘉岛 Vive la France (2013)
If we could read the writing, which we can't, it would tell us what this map leads to.[CN] 虽然不认识这些字 但如果我们能解读 就能知道这张地图指引的方向 Strike (2013)
Let's meet again in a place not on any map[JA] 300)blur2}我们到城墙之外再相 见吧 300)blur2}オレたちは壁 の外へまた会おうぜ 300)blur2}在地图之外 Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
Let's meet again in a place not on any map[JA] 300)blur2}我们到城墙之外再相 见吧 300)blur2}オレたちは壁 の外へまた会おうぜ 300)blur2}在地图之外 Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
You're not even on Google Maps.[CN] 你们的国家连谷歌地图都搜不到 Vive la France (2013)
¶ IS A CROOKED MAP THAT LEADS ME TO... ¶[CN] 一张弯曲的地图是 那引导我走向。 。 。 Evil Feed (2013)
Maps, weather reports.[CN] 地图 天气预报 噢 Episode #1.1 (2013)
- Did you use a map?[CN] - 您使用的地图 Bruno & Earlene Go to Vegas (2013)
To reunite in worlds we've yet to map[JA] 300)blur2}在地图之外 Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
my compass, map and so on.[CN] 指南针,地图,应有尽有。 Gold (2013)
Let's meet again in a place not on any map[JA] 300)}我们 到城墙之外 再相见吧 300)}オレたちは 壁の外へ また会おうぜ 300)}在地图之外 Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top