ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在60公尺下方 其他机器人收集瓦砾埋到壕沟里

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在60公尺下方 其他机器人收集瓦砾埋到壕沟里-, *在60公尺下方 其他机器人收集瓦砾埋到壕沟里*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)60公尺 (gōng chǐ)下方 () 其他 (qí tā)机器人 (jī qì rén)收集 (shōu jí)瓦砾 (wǎ lì)埋到 ()壕沟 (háo gōu) ()

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
公尺
 • (gōng chǐ, ㄍㄨㄥ ㄔˇ) meter [CE-DICT]
下方
 • (かほう) (n) lower region; lower part; (P) [EDICT]
其他
 • (qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ) other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above [CE-DICT]
机器人
 • (jī qì rén, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ) mechanical person; robot [CE-DICT]
收集
 • (shōu jí, ㄕㄡ ㄐㄧˊ) to gather; to collect [CE-DICT]
瓦砾
 • (wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ) rubble; debris [CE-DICT]
壕沟
 • (háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ) trench; moat [CE-DICT]
 • (り) (n) (1) ri (old Japanese unit of distance, approx. 3.927km or 2.44 miles); (2) (See 郷里制,国郡里制) neighbourhood (under the ritsuryo system; orig. of 50 homes); (3) (See 条里制) unit of area (approx. 654m by 654m); (P) [EDICT]
 • (さと) (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [EDICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top