ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在黑暗的沟壑深处 丰富的养分成分涌向水面.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在黑暗的沟壑深处 丰富的养分成分涌向水面.-, *在黑暗的沟壑深处 丰富的养分成分涌向水面.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)黑暗 (hēi àn) (de)沟壑 (gōu hè)深处 (shēn chù) 丰富 (fēng fù) (de)养分 (yǎng fèn)成分 (chéng fèn)涌向 ()水面 (shuǐ miàn).

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
黑暗
 • (hēi àn, ㄏㄟ ㄢˋ) dark; darkly; darkness [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
沟壑
 • (gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ) gorge; gulch; ravine; deep ditch [CE-DICT]
深处
 • (shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ) abyss; depths; deepest or most distant part [CE-DICT]
丰富
 • (fēng fù, ㄈㄥ ㄈㄨˋ) rich; plentiful [CE-DICT]
养分
 • (yǎng fèn, ㄧㄤˇ ㄈㄣˋ) nutrient [CE-DICT]
成分
 • (せいぶん) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง [LongdoJP]
 • (せいぶん) (n) ingredient; component; composition; (P) [EDICT]
 • (chéng fèn, ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ) ingredient [CE-DICT]
水面
 • (すいめん(P);みなも;みのも) (n) water's surface; (P) [EDICT]
 • (shuǐ miàn, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ) water surface [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top