ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在阪州練過點法輪功

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在阪州練過點法輪功-, *在阪州練過點法輪功*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did a little Falun Gong in Bang Chow.[CN] 在阪州練過點法輪功 Club Dread (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

阪州練 過點 法輪功

 


  

 
  • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
  • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
法輪功
  • (ほうりんこう;ファルンゴン) (n) Falun Gong; Falun Dafa [EDICT]
  • (Fǎ lún gōng, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ) Falun gong (Chinese spiritual practice) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top