ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在纽约市,小雪飘雪,缠绵到半夜.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在纽约市,小雪飘雪,缠绵到半夜.-, *在纽约市,小雪飘雪,缠绵到半夜.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In New York City, liaht snow flurries linaerina till midniaht--[CN] 在纽约市,小雪飘雪,缠绵到半夜... Death Wish (1974)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)纽约市 (Niǔ Yuē shì)小雪 (Xiǎo xuě)飘雪 ()缠绵 (chán mián) (dào)半夜 (bàn yè).

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
纽约市
 • (Niǔ Yuē shì, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄕˋ) New York City [CE-DICT-Simplified]
小雪
 • (こゆき) (n) light snow [EDICT]
 • (しょうせつ) (n) (See 二十四節気) "minor snow" solar term (approx. Nov. 22) [EDICT]
 • (Xiǎo xuě, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˇ) Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December [CE-DICT-Simplified]
 • (Xiǎo xuě, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˇ) Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December [CE-DICT-Traditional]
缠绵
 • (chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ) touching (emotions); lingering (illness) [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
半夜
 • (はんや) (n-adv,n-t) midnight [EDICT]
 • (bàn yè, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ) midnight; in the middle of the night [CE-DICT-Simplified]
 • (bàn yè, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ) midnight; in the middle of the night [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top