ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在暗殺事件過後不久 元首由 [...] 依行程於午後接見墨索里尼

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在暗殺事件過後不久 元首由 [...] 依行程於午後接見墨索里尼-, *在暗殺事件過後不久 元首由 [...] 依行程於午後接見墨索里尼*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shortly after the attempt on his life, the Fuhrer was joined by Reichsmarschall Goring and, as scheduled, received Mussolini for an afternoon briefing.[CN] 在暗殺事件過後不久 元首由戈林大元帥陪同 依行程於午後接見墨索里尼 Valkyrie (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

暗殺 事件 過後 不久 元首 戈林 大元帥 陪同 行程 午後接 墨索里尼

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
暗殺
 • (あんさつ) (n,vs) assassination; (P) [EDICT]
 • (àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ) assassinate [CE-DICT-Traditional]
事件
 • (じけん) คดี [LongdoJP]
 • (じけん) (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) [EDICT]
 • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Simplified]
 • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Traditional]
過後
 • (guò hòu, ㄍㄨㄛˋ ㄏㄡˋ) (Taiwan) after the event [CE-DICT-Traditional]
不久
 • (bù jiǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ) not long (after); before too long; soon; soon after [CE-DICT-Simplified]
 • (bù jiǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ) not long (after); before too long; soon; soon after [CE-DICT-Traditional]
元首
 • (げんしゅ) (n) ruler; sovereign; (P) [EDICT]
 • (yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ) head of state [CE-DICT-Simplified]
 • (yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ) head of state [CE-DICT-Traditional]
 • (よし) (n) reason; significance; cause; (P) [EDICT]
 • (yóu, ㄧㄡˊ) to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) [CE-DICT-Simplified]
 • (yóu, ㄧㄡˊ) to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) [CE-DICT-Traditional]
大元帥
 • (だいげんすい) (n) commander-in-chief; generalissimo [EDICT]
陪同
 • (péi tóng, ㄆㄟˊ ㄊㄨㄥˊ) accompany [CE-DICT-Simplified]
 • (péi tóng, ㄆㄟˊ ㄊㄨㄥˊ) accompany [CE-DICT-Traditional]
 • (yī, ) according to; depend on; near to [CE-DICT-Simplified]
 • (yī, ) according to; depend on; near to [CE-DICT-Traditional]
行程
 • (こうてい) (n) distance; path length; (P) [EDICT]
 • (xíng chéng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ) a journey; the course of a journey; the distance traveled; a trajectory; an itinerary; a route; the course (of history) [CE-DICT-Simplified]
 • (xíng chéng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ) a journey; the course of a journey; the distance traveled; a trajectory; an itinerary; a route; the course (of history) [CE-DICT-Traditional]
 • (Yū, ) surname Yu [CE-DICT-Simplified]
 • (yú, ㄩˊ) in; at; to; from; by; than; out of [CE-DICT-Traditional]
 • (Yū, ) surname Yu [CE-DICT-Traditional]
 • (けん) (n) view (of life, etc.); outlook [EDICT]
 • (み) (n-suf,n) looking; viewing [EDICT]
 • (jiàn, ㄐㄧㄢˋ) to see; to meet; to appear (to be sth); to interview [CE-DICT-Traditional]
 • (xiàn, ㄒㄧㄢˋ) appear [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top