ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在奥林帕斯山 尽情享乐 笑语不断

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在奥林帕斯山 尽情享乐 笑语不断-, *在奥林帕斯山 尽情享乐 笑语不断*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On Mount Olympus life was neat And smooth as sweet vermouth[CN] 在奥林帕斯山 尽情享乐 笑语不断 Hercules (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)奥林帕斯 () (shān) 尽情 (jìn qíng)享乐 (xiǎng lè) 笑语 (xiào yǔ)不断 (bù duàn)

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (やま) ภูเขา [LongdoJP]
 • (さん) (suf) Mt (suffix used with the names of mountains); Mount [EDICT]
 • (やま) (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [EDICT]
 • (むれ) (n) (arch) mountain; hill [EDICT]
 • (shān, ㄕㄢ) mountain; hill; CL:座[zuo4]; surname Shan [CE-DICT-Simplified]
 • (shān, ㄕㄢ) mountain; hill; CL:座[zuo4]; surname Shan [CE-DICT-Traditional]
尽情
 • (jìn qíng, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄥˊ) as much as one likes [CE-DICT-Simplified]
享乐
 • (xiǎng lè, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜˋ) to seek pleasure [CE-DICT-Simplified]
笑语
 • (xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ) talking and laughing; cheerful talk [CE-DICT-Simplified]
不断
 • (ふだん) (n-t,adj-na,adj-no) (1) (See 普段) constancy; persistency; continuity; (adj-na) (2) indecisive; (P) [EDICT]
 • (bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ) unceasing; uninterrupted; continuous; constant [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top