ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在之上

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在之上-, *在之上*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] over [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you've been very worried about Ingel, but - it's over now.[CN] 我知道你是 非常焦虑的关于 Ingel,但是- 它是在现在之上 Purge (2012)
So, you want to get your goggles on to see it?[CN] 因此,你想要拿你的 护目镜在之上见到它? GMO OMG (2013)
This is Guy's wife, Rosemary.[CN] -路易丝 McBurney, 住在之上上面 12. 这是家伙的妻子,迷迭香。 Rosemary's Baby (1968)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)之上 (zhī shàng)

 


  

 
  • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
  • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
  • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
之上
  • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT-Simplified]
  • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top