ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在三個小孩感染輪狀病毒 妳徹底改觀

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在三個小孩感染輪狀病毒 妳徹底改觀-, *在三個小孩感染輪狀病毒 妳徹底改觀*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why do parents choose to not get their kids vaccinated?[CN] 在三個小孩感染輪狀病毒 妳徹底改觀 Do Some Shots, Save the World (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

三個 小孩 感染 輪狀 病毒 徹底 改觀

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
小孩
 • (xiǎo hái, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ) child [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎo hái, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ) child [CE-DICT-Traditional]
感染
 • (かんせん) ติดเชื้อ [LongdoJP]
 • (かんせん) (n,vs,adj-no) infection; contagion; (P) [EDICT]
 • (gǎn rǎn, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ) infection; to infect; to influence [CE-DICT-Simplified]
 • (gǎn rǎn, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ) infection; to infect; to influence [CE-DICT-Traditional]
病毒
 • (びょうどく) (n) virus [EDICT]
 • (bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ) virus [CE-DICT-Simplified]
 • (bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ) virus [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you (fem.) [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you (fem.) [CE-DICT-Traditional]
徹底
 • (てってい) (n,vs) thoroughness; completeness; consistency; (P) [EDICT]
 • (chè dǐ, ㄔㄜˋ ㄉㄧˇ) thorough; thoroughing; complete [CE-DICT-Traditional]
改觀
 • (gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ) change of appearance; to revise one's point of view [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top