ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

圧痛

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圧痛-, *圧痛*
Japanese-English: EDICT Dictionary
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
圧痛[あっつうてん, attsuuten] (n) pressure point [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you would have epigastric tenderness, diffuse abdominal tenderness...[JA] 上腹部の圧痛に... 瀰漫性の腹部... Harold & Kumar Go to White Castle (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
 • (あつ) (n) (See 圧力) pressure; force [EDICT]
 • (yā, ㄧㄚ) Japanese variant of 壓|压 [CE-DICT-Simplified]
 • (yā, ㄧㄚ) Japanese variant of 壓|压 [CE-DICT-Traditional]
 • (いた) (int) ouch; ow [EDICT]
 • (つう) (n-suf,n) pain; ache; -algia [EDICT]
 • (tòng, ㄊㄨㄥˋ) ache; pain; sorrow [CE-DICT-Simplified]
 • (tòng, ㄊㄨㄥˋ) ache; pain; sorrow [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top