ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

图案

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -图案-, *图案*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图案[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ, / ] design; pattern, #5,539 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People draw the most idiotic pictures when they're thinking.[CN] 人们在思考的时候 会画些愚蠢的图案 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But the mad ones spin out fantastic, asymmetrical and rather nightmarish designs.[CN] 但疯掉的蜘蛛结出古怪的 不对称的 相当梦魇般的图案 Lilith (1964)
A skull and crossbones burned into your soul.[CN] 一副恶魔的图案 深深烙进了你的灵魂 Deaths-Head Revisited (1961)
He could use a haircut... and I'd like to give it to him myself... with a hammer and sickle.[CN] 他该去理发了 我很乐意向他提供 锤子和镰刀(前苏联国旗图案) One, Two, Three (1961)
Some of 'em, but they make the wrong picture.[CN] 有些是, 它们拼出来的图案不对 Call Northside 777 (1948)
As you can see, the design is very intricate.[CN] 你看得见 图案非常复杂精细 Lilith (1964)
The frost painted all windows with patterns.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}寒霜在窗户上绘出各种图案 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
Some parts of the drawing are real.[CN] 这画的部分图案是真实的 It Happened in Broad Daylight (1958)
What is it, two cakes of soap on a field of paper towels?[CN] 是什么图案? 纸巾上面衬着两块肥皂? One, Two, Three (1961)
Everything you've been doing, what we've all been doing; obsolete... the whole lot of us guessing with every brush stroke... pouring rivers of paint into haphazard combinations... when actually, everything we're after can be achieved mathematically.[CN] 你一直在做的一切, 我们大家一直在做的事情,都过时了... 我们所有的人,每画一笔都小心翼翼... 倾注大量的颜料 组成随意的图案... Lust for Life (1956)
That's a name for people who make foolish designs on paper when thinking.[CN] 我们在老家说那些在思考时 会画些无意义图案的人 是在涂鸦 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Pieces never make the wrong picture.[CN] 拼图不会拼出错误的图案 Call Northside 777 (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top