ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国际

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国际-, *国际*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]
国际[guó jì huà, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to internationalize; internationalization, #5,498 [Add to Longdo]
国际贸易[guó jì mào yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] international trade, #10,234 [Add to Longdo]
国际[guó jì xìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] international; internationalism, #15,198 [Add to Longdo]
国际象棋[guó jì xiàng qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧˊ, / ] chess, #18,334 [Add to Longdo]
国际[guó jì fǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] international law, #19,889 [Add to Longdo]
中国国际广播电台[zhōng guó guó jì guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] China Radio International; CRI, #35,857 [Add to Longdo]
国际[guó jì jí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ, / ] (at an) international level, #37,733 [Add to Longdo]
共产国际[Gòng chǎn guó jì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Communist international (Comintern), #40,448 [Add to Longdo]
首都国际机场[Shǒu dū Guó jì Jī chǎng, ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Beijing Capital International Airport, #41,763 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The universal language. Dear Maharaja.[CN] 终于有所进展,酒是国际语言 Foreign Correspondent (1940)
- They can't do anything. It would mean an international situation.[CN] 他们能做什么 它将会是件国际事件 The Lady Vanishes (1938)
Cosmopolitan train, this. People of all nations.[CN] 这真是国际列车啊 什么国家的人都有 The Lady Vanishes (1938)
As a matter of fact, it's a violation of international law.[CN] 这是不人道的 实际上 这是违反国际法的 Lifeboat (1944)
Controlled by international Freemasons and the Jew Churchill.[CN] 被国际共济会和丘吉尔控制 Night Train to Munich (1940)
I caught him in the Captain's cabin, pouring over the code book, the International Code book.[CN] 我看见他在船长的房间 仔细看密电码书 国际通用信号 The Long Voyage Home (1940)
"International Code of Signals, British Edition."[CN] 国际通用信号 英国版 The Long Voyage Home (1940)
I'm not! I've thrown a monkey wrench into some international dirty business.[CN] 我没有我已卷入国际丑闻之中 Foreign Correspondent (1940)
Now let's talk it over from every angle without any excitement... like a disarmament conference.[CN] 大家都心平气和的理智交流 就像国际和谈一样 Design for Living (1933)
A Conjuring Act... Of truly international class.[CN] 真正的国际级魔术 The Blue Angel (1930)
For all we know, he may be an international crook.[CN] 我们都知道 他可能是一个国际罪犯 Night Train to Munich (1940)
I've got to have lunch here with old man Clark. He's the international...[CN] 我要见克拉克老先生杰国际报业 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top