ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国民宿舎

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国民宿舎-, *国民宿舎*
Japanese-English: EDICT Dictionary
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (n) inexpensive hotel operated by a local government; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (japanische) Volksherberge [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

国民 宿

 


  

 
国民
 • (こくみん) ประชาชน,ประชากร [LongdoJP]
 • (こくみん) (n) nation; nationality; people; citizen; (P) [EDICT]
 • (guó mín, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ) national [CE-DICT-Simplified]
宿
 • (しゅく) (n,adj-no) (See 畿内,賤民) outcasts (those from Kamakura period to the Edo period, common around the Kyoto region) [EDICT]
 • (しゅく) (n,ctr) (1) lodging; (n) (2) (See 宿場) relay station; post town; (3) (See 二十八宿) constellation; mansion (in Chinese astronomy) [EDICT]
 • (やど) (n) (1) lodging; inn; hotel; (2) house; home; dwelling; (3) home of a servant's parents (or guarantor, etc.); (P) [EDICT]
 • (sù, ㄙㄨˋ) lodge for the night; old; former; surname Su [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǔ, ㄒㄧㄡˇ) (a) night [CE-DICT-Simplified]
 • (xiù, ㄒㄧㄡˋ) constellation [CE-DICT-Simplified]
 • (sù, ㄙㄨˋ) lodge for the night; old; former; surname Su [CE-DICT-Traditional]
 • (xiǔ, ㄒㄧㄡˇ) (a) night [CE-DICT-Traditional]
 • (xiù, ㄒㄧㄡˋ) constellation [CE-DICT-Traditional]
 • (しゃ) (n-suf) (1) hut; house; (n) (2) (arch) (in the ancient Chinese army) one day's march (approx. 12.2 km); (P) [EDICT]
 • (shè, ㄕㄜˋ) Japanese variant of 舍 [CE-DICT-Simplified]
 • (shè, ㄕㄜˋ) Japanese variant of 舍 [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top