ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

固定観念

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -固定観念-, *固定観念*
Japanese-English: EDICT Dictionary
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We had better do away with such a fixed idea.そのような固定観念は捨てたほうがいいでしょう。
It's your stereotyping.それは君の固定観念だよ。 [M]
You only have to make a few foreign friends to understand how harmful national stereotypes are.国民に関する固定観念がどれほど有害かを理解するには、少数の外国人と親しくなるだけで十分だ。
The older you grow, the more you tend to adhere to fixed ideas.年をとるほど、ますます固定観念にとらわれるものです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a stereotype and it's offensive.[JA] それって、固定観念で、攻撃的だ Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
No, it's just a question I have.[JA] 私の固定観念 The Interview (2014)
I don't mind being reduced to a stereotype, but I'm on a scholarship.[JA] 皆ファシストなんでしょ 固定観念に縛られるのは 構わないけど Bitchcraft (2013)
And I won't miss him throwing it in our face, all the stuff he's been fixing'.[JA] 寂しくないし、 固定観念を押し付ける A Real Live Wire (2015)
Just think outside the box here.[JA] 固定観念を捨て 考えるんだ Crazy Handful of Nothin' (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top