ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

围棋

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -围棋-, *围棋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围棋[wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] the game of Go, #8,612 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Go knock 'em dead.[CN] 围棋敲'时间死亡。 Hope Floats (1998)
Go and rest, Traveler.[CN] 围棋和休息,旅行者。 Princess Mononoke (1997)
-Go sleep on the couch then.[CN] 围棋在沙发上睡觉呢。 Everybody's Famous! (2000)
- Go. Go.[CN] - 围棋 Titanic (1997)
- Go[CN] - 围棋 Titanic (1997)
Hey, a kid playing chess![CN] 小孩下围棋 Heung gong chat sup sam (1974)
- Go.[CN] - 围棋 Honey, We Shrunk Ourselves! (1997)
- Go get back on-line.[CN] 围棋回来就行。 Hope Floats (1998)
You've retreated to your Go and books and goldfish.[CN] 因为,你已经放弃了,去下你的围棋,看你的书,喂你的金鱼去了. Pi (1998)
Go Muskies![CN] 围棋Muskies! Drop Dead Gorgeous (1999)
I know, you'll retire, stay home and smoke your pipe[CN] 我知道你一定会马上退休 回家下你的围棋,抽你的烟斗 Yi Yi (2000)
Come on, Eddie, let's go.[CN] 围棋,埃迪,我们走吧。 Deep Cover (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top