ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

因此必須剝奪他的公民權

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因此必須剝奪他的公民權-, *因此必須剝奪他的公民權*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His citizenship, consequently, must be taken away.[CN] 因此必須剝奪他的公民權 Music Box (1989)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

因此 (yīn cǐ)必須 (bì xū)剝奪 (bō duó) () (de)公民 (gōng mín) (quán)

 


  

 
因此
 • (yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ) thus; consequently; as a result [CE-DICT-Simplified]
 • (yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ) thus; consequently; as a result [CE-DICT-Traditional]
必須
 • (ひっす) จำเป็น, ขาดไม่ได้ [LongdoJP]
 • (ひっす) (adj-na,n,adj-no) indispensable; required; (P) [EDICT]
 • (bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ) to have to; must [CE-DICT-Traditional]
剝奪
 • (bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ) deprive; expropriate; strip (of) [CE-DICT-Traditional]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
公民
 • (こうみん) (n) citizen; freemen; (P) [EDICT]
 • (おおみたから) (n,adj-no) (arch) imperial subjects; the people [EDICT]
 • (gōng mín, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ) citizen [CE-DICT-Simplified]
 • (gōng mín, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ) citizen [CE-DICT-Traditional]
 • (quán, ㄑㄩㄢˊ) authority; power; right [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top