ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

四邻

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -四邻-, *四邻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四邻[sì lín, ㄙˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] one's nearest neighbors, #66,142 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course you don't, but you can't leave it out there to stink up the whole neighborhood.[CN] 你当然不想 但你也不能把你的垃圾扔在街上 让恶臭弥漫四邻 Bosephus and the Catfish (2014)
This neighborhood is more important than money.[CN] 因为房子比钱更重要, 街坊四邻比钱更为重要。 The Brady Bunch Movie (1995)
What will your neighbors think?[CN] {\1cHFF8000}那街坊四邻怎么看我啊? Aftershock (2010)
I just wanted to get a sense of the neighborhood.[CN] 我只想对四邻多了解下 Fixed (2009)
"Mean Dean Doesn't Realize That Frat Is Bad For Everyone."[CN] "恶院长不了解 兄弟会对于四邻的危害" Neighbors (2014)
The entire neighborhood was turned on.[CN] 现在已经四邻轰动了 A Christmas Story (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top