ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

嗯 萤火虫在幼虫的时候 屁股已经开始发光喔

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嗯 萤火虫在幼虫的时候 屁股已经开始发光喔-, *嗯 萤火虫在幼虫的时候 屁股已经开始发光喔*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fireflies light up even when they're larva[CN] 嗯 萤火虫在幼虫的时候 屁股已经开始发光喔 Fireflies: River of Light (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(ēn) 萤火虫 (yíng huǒ chóng) (zài)幼虫 (yòu chóng) (de)时候 (shí hou) 屁股 (pì gu)已经 (yǐ jīng)开始 (kāi shǐ)发光 (fā guāng) (ō)

 


  

 
 • (ēn, ) (a groaning sound) [CE-DICT]
 • (èn, ㄣˋ) (nonverbal grunt as interjection); OK, yeah; what? [CE-DICT]
 • (en, ㄣ˙) interjection indicating approval, appreciation or agreement [CE-DICT]
萤火虫
 • (yíng huǒ chóng, ㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄨㄥˊ) firefly; glowworm; lightning bug [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
幼虫
 • (ようちゅう) (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [EDICT]
 • (yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ) larva [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
时候
 • (shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙) time; length of time; moment; period [CE-DICT]
屁股
 • (pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙) buttocks; bottom; arse; end; butt [CE-DICT]
已经
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT]
开始
 • (kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ) begin; beginning; start; initial [CE-DICT]
发光
 • (fā guāng, ㄈㄚ ㄍㄨㄤ) shine [CE-DICT]
 • (ō, ) I see; oh [CE-DICT]
 • (wo, ㄨㄛ˙) (particle) marker of surprise, sudden realization, reminder [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top