ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

嗜虐

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嗜虐-, *嗜虐*
Japanese-English: EDICT Dictionary
嗜虐[しぎゃく, shigyaku] (n) (See 嗜虐性,加虐) sadism [Add to Longdo]
嗜虐[しぎゃくせい, shigyakusei] (n) sadism [Add to Longdo]
嗜虐[しぎゃくてき, shigyakuteki] (adj-na) sadistic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You sadistic freak![CN] 你这个嗜虐成性的怪物 Avengers Confidential: Black Widow & Punisher (2014)
Everyone has a sadistic streak.[CN] 任何人都有几分嗜虐 Bitter Moon (1992)
The sadistic inventions of Gamemakers meant to make sport of our deaths.[CN] 这是由嗜虐的游戏设计师制造出来的 目的是想从我们的死亡中找乐子 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
Well, it might be sadism or it might just be that his hand lacks strength.[CN] 或许他嗜虐 Well, it might be sadism or it might just be 又或许他力气不足 that his hand lacks strength. Dark Descent (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top