ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

営業停止

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -営業停止-, *営業停止*
Japanese-English: EDICT Dictionary
営業停止[えいぎょうていし, eigyouteishi] (n) suspension of business [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Firlock's tattoo is an insignia for a legal defense fund that closed down 25 years ago.[JA] ファーロックのタトゥーは 25年前に営業停止になった 正当防衛基金の記章です Black Helicopters (2014)
The responsible entity received a cease-and-desist and paid a fine.[JA] 企業は営業停止命令を受けて 罰金を支払った The Nail in the Coffin (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

停止

 


  

 
 • (yíng, ㄧㄥˊ) Japanese variant of 營|营 [CE-DICT]
 • (ぎょう) (n,suf) (1) work; business; (2) study [EDICT]
 • (ごう) (n) {Buddh} (See 果報) karma (i.e. actions committed in a former life); (P) [EDICT]
 • (わざ) (n) deed; act; work; performance [EDICT]
 • (yè, ㄧㄝˋ) business; occupation; study [CE-DICT]
停止
 • (ていし(P);ちょうじ) (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [EDICT]
 • (tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ) to stop; to halt; to cease [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top