ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

喵喵

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -喵喵-, *喵喵*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kitty, kitty.[CN] 喵喵 A Nightmare on Elm Street (1984)
[MEOW MEOW][CN] [喵喵] Earth Girls Are Easy (1988)
Come on, find me a slot. Pad a gang if you have to. Half a day.[CN] (喵喵喵~~~~) Money for Nothing (1993)
When you pull the cat's tail, he screams.[CN] 你拉猫尾巴的时候, 它喵喵乱叫 Toto the Hero (1991)
Discount from book on an I.P.O. With great cash flow.[CN] (喵喵喵~~) Money for Nothing (1993)
I'll make this catgut meow.[CN] 我会让这个弦喵喵叫的 Breaking Away (1979)
[MEOW][CN] 喵喵 The Bells of St. Mary's (1945)
Do you hear the pussy go meow?[CN] 你听见小猫咪在喵喵叫吗? La marge (1976)
They play, bark or meow to make the impression that friendly beings are around.[CN] 它们玩耍 吠叫或喵喵叫 来产生友谊就在周围的感觉 My Twentieth Century (1989)
Meow, meow. It's me.[CN] 喵喵,是我. Lost Highway (1997)
Joey, I ain't gonna be nobody's cell bitch for a sack of dough.[CN] (喵喵喵~~~) Money for Nothing (1993)
"The cat meows,[CN] "猫喵喵地叫..." To Be and to Have (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top